<span class='p-name'>หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ศรัทธาที่คงอยู่ไม่เสื่อมคลาย</span>

หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ศรัทธาที่คงอยู่ไม่เสื่อมคลาย

หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ศรัทธาที่คงอยู่ไม่เสื่อมคลาย

หากพูดถึง หลวงพ่อที่เป็นที่รู้จัก ศรัทธา และมีคนเชื่อถืออย่างมาก ยังไงก็ต้องมีชื่อของ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี ขึ้นมาเป็นอันดับต้น ๆ อย่างแน่นอน ด้วยความมีเมตตา และศักดิ์สิทธิ์ ทำให้มีลูกศิษฐ์อยู่ทั่วประเทศ และวันนี้ เราจะมาทำความรู้จัก ประวัติ ของหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทองกันครับ

หลวงพ่อแพ

หลวงพ่อแพ

วัดพิกุลทอง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อยฝั่งตะวันออก ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีราวๆ 16 กิโลเมตร ถือเป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของสิงห์บุรี เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธรูปปางประทานพร” ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เหตุที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านตำบลพิกุลทองนั้น น่าจะเป็นเพราะความเสื่อมใสในหลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบุราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี) อดีตเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ซึ่งเป็นพระนักพัฒนารูปหนึ่งที่ทำประโยชน์ต่อพุทธศาสนามากมาย ทั้งยังมีส่วนทำให้วัดพิกุลทองแห่งนี้สวยงามอยู่ตลอดเวลา จนชาวบ้านพากันเรียกวัดนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “วัดหลวงพ่อแพ“

 

หลวงพ่อแพ

หลวงพ่อแพแสดงธรรมเทศนา

หลวงพ่อแพ เป็นชาวสิงห์บุรีโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2448 เมื่อครั้งอายุได้ 25 ปี สมัยที่หลวงพ่อยังเรียนอยู่กรุงเทพฯ ได้เริ่มสนใจในทางปฏิบัติเพื่อหาความสงบทางใจ จึงเรียนรู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดโพธิ์ท่าเตียน ได้ความรู้มาพอสมควร พร้อมกันนั้นยังมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้จากท่านอาจารย์พระครูใบฎีกาเกลี้ยง วัดสุทัศนเทพวนาราม

 

ต่อมา…เมื่อได้ข่าวว่าในอำเภอบางระจัน มีพระอาจารย์ผู้เรืองวิทยาอาคมอยู่รูปหนึ่ง มีผู้คนนับถือ เคารพ ศรัทธา และเกรงกลัวกันมากด้วยเพราะวาจาท่านนั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ชื่อว่า “หลวงพ่อศรี” เจ้าอาวาสวัดพระปรางค์ จึงได้เดินทางไปฝากตัวเพื่อขอเป็นศิษย์ เรียนรู้ ปฏิบัติ จนกระทั่ง…ได้เป็นศิษย์เอก หลวงพ่อศรีเมตตาสอนวิทยาอาคมให้ “หลวง-พ่อแพ” อย่างไม่ปิดบัง

หลวงพ่อแพ

เหล่าพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสมาฟังหลวงพ่อแพแสดงธรรมเทศนา

บันทึกที่เผยแพร่ออกมาระบุว่า ขณะที่มีการก่อสร้างพระอุโบสถ หลวงพ่อศรีก็แนะนำให้สร้างแหวน และทุกครั้งที่สร้างเสร็จก็นำไปถวายหลวงพ่อศรีปลุกเสก…ซึ่งท่านก็ยังไถ่ถามหลวงพ่อศรีด้วยว่า สร้างแล้วคนนิยมกันไหม? หลวงพ่อท่านบอกว่า…นิยมมาก ให้สร้างมากๆ และด้วยเมตตาจากหลวงพ่อศรีนี่เอง ทำให้หลวงพ่อแพได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ไแล้วเสร็จภายในช่วงเวลาเพียง 2 ปีกว่า ๆ เท่านั้น

 

อาจจะกล่าวได้ว่าเมื่อหลวงพ่อแพมีบารมีมากขึ้น ผู้คนศรัทธากันมากจากทั่วสารทิศ ด้วยวิชาอาคมแตกฉานเชี่ยวชาญ วัดหลายแห่งก็ต่างนิมนต์ท่านไปเป็นประธานในการก่อสร้างวัด พระวิหาร ถาวรวัตถุมากมาย หลวงพ่อแพมรณภาพ วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ หลวงพ่อท่านได้ละสังขารลงอย่างสงบ ณ ห้อง ๙๐๑ ชั้น ๙ อาคารหลวงพ่อแพ เขมังกโร ๙๔ ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สิริอายุได้ ๙๔ พรรษา

หลวงพ่อแพ

วัดพิกุลทอง

วัดพิกุลทอง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อยฝั่งตะวันออก ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีราวๆ 16 กิโลเมตร ถือเป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของสิงห์บุรี เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธรูปปางประทานพร” ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เหตุที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านตำบลพิกุลทองนั้น น่าจะเป็นเพราะความเสื่อมใสในหลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบุราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี) อดีตเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ซึ่งเป็นพระนักพัฒนารูปหนึ่งที่ทำประโยชน์ต่อพุทธศาสนามากมาย ทั้งยังมีส่วนทำให้วัดพิกุลทองแห่งนี้สวยงามอยู่ตลอดเวลา จนชาวบ้านพากันเรียกวัดนี้อีกชื่อหนึ่งว่า วัดหลวงพ่อแพ จวบจนปัจจุบัน

 

สรุป หลวงพ่อแพ

ตำนาน และมนต์ขลังของ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี (เมืองสิงห์) เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ มีอดีตยาวนาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี พบว่า มีป้อมปราการ วัง วัดมหาธาตุ และ ของสำคัญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มากมาย เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณ มาเป็นเวลานานหลายยุคหลายสมัย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อยฝั่งตะวันออก ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีราวๆ 16 กิโลเมตร โดยหลวงพ่อแพ อดีตเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ซึ่งเป็นพระนักพัฒนารูปหนึ่งที่ทำประโยชน์ต่อพุทธศาสนามากมาย ทั้งยังมีส่วนทำให้วัดพิกุลทองแห่งนี้สวยงามอยู่ตลอดเวลา จนชาวบ้านพากันเรียกวัดนี้อีกชื่อหนึ่งว่า วัดหลวงพ่อแพ จวบจนปัจจุบัน

 

 

ขอบคุณภาพจาก : www.singburi.go.th

 

> > > ดูทุกที่ ส่องทุกสิ่ง ตัวเลขอยู่แค่เอื้อม < < <
เพียง คลิ๊ก > > > ส่องเลข < < <

ซื้อหวยออนไลน์

> > > อ่านเรื่อง น่าส่อง อื่น ๆ < < <

คาสิโนออนไลน์