แนะนำเว็บเศรษฐี
<span class='p-name'>หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ศรัทธาที่คงอยู่ไม่เสื่อมคลาย</span>

หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ศรัทธาที่คงอยู่ไม่เสื่อมคลาย

หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ศรัทธาที่คงอยู่ไม่เสื่อมคลาย

หากพูดถึง หลวงพ่อที่เป็นที่รู้จัก ศรัทธา และมีคนเชื่อถืออย่างมาก ยังไงก็ต้องมีชื่อของ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี ขึ้นมาเป็นอันดับต้น ๆ อย่างแน่นอน ด้วยความมีเมตตา และศักดิ์สิทธิ์ ทำให้มีลูกศิษฐ์อยู่ทั่วประเทศ และวันนี้ เราจะมาทำความรู้จัก ประวัติ ของหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทองกันครับ

หลวงพ่อแพ

 

วัดพิกุลทอง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อยฝั่งตะวันออก ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีราวๆ 16 กิโลเมตร ถือเป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของสิงห์บุรี เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธรูปปางประทานพร” ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เหตุที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านตำบลพิกุลทองนั้น น่าจะเป็นเพราะความเสื่อมใสในหลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบุราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี) อดีตเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ซึ่งเป็นพระนักพัฒนารูปหนึ่งที่ทำประโยชน์ต่อพุทธศาสนามากมาย ทั้งยังมีส่วนทำให้วัดพิกุลทองแห่งนี้สวยงามอยู่ตลอดเวลา จนชาวบ้านพากันเรียกวัดนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “วัดหลวงพ่อแพ“

 

หลวงพ่อแพ เป็นชาวสิงห์บุรีโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2448 เมื่อครั้งอายุได้ 25 ปี สมัยที่หลวงพ่อยังเรียนอยู่กรุงเทพฯ ได้เริ่มสนใจในทางปฏิบัติเพื่อหาความสงบทางใจ จึงเรียนรู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดโพธิ์ท่าเตียน ได้ความรู้มาพอสมควร พร้อมกันนั้นยังมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้จากท่านอาจารย์พระครูใบฎีกาเกลี้ยง วัดสุทัศนเทพวนาราม

 

ต่อมา…เมื่อได้ข่าวว่าในอำเภอบางระจัน มีพระอาจารย์ผู้เรืองวิทยาอาคมอยู่รูปหนึ่ง มีผู้คนนับถือ เคารพ ศรัทธา และเกรงกลัวกันมากด้วยเพราะวาจาท่านนั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ชื่อว่า “หลวงพ่อศรี” เจ้าอาวาสวัดพระปรางค์ จึงได้เดินทางไปฝากตัวเพื่อขอเป็นศิษย์ เรียนรู้ ปฏิบัติ จนกระทั่ง…ได้เป็นศิษย์เอก หลวงพ่อศรีเมตตาสอนวิทยาอาคมให้ “หลวง-พ่อแพ” อย่างไม่ปิดบัง

 

หลวงพ่อแพ

 

บันทึกที่เผยแพร่ออกมาระบุว่า ขณะที่มีการก่อสร้างพระอุโบสถ หลวงพ่อศรีก็แนะนำให้สร้างแหวน และทุกครั้งที่สร้างเสร็จก็นำไปถวายหลวงพ่อศรีปลุกเสก…ซึ่งท่านก็ยังไถ่ถามหลวงพ่อศรีด้วยว่า สร้างแล้วคนนิยมกันไหม? หลวงพ่อท่านบอกว่า…นิยมมาก ให้สร้างมากๆ และด้วยเมตตาจากหลวงพ่อศรีนี่เอง ทำให้หลวงพ่อแพได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ไแล้วเสร็จภายในช่วงเวลาเพียง 2 ปีกว่า ๆ เท่านั้น

 

อาจจะกล่าวได้ว่าเมื่อหลวงพ่อแพมีบารมีมากขึ้น ผู้คนศรัทธากันมากจากทั่วสารทิศ ด้วยวิชาอาคมแตกฉานเชี่ยวชาญ วัดหลายแห่งก็ต่างนิมนต์ท่านไปเป็นประธานในการก่อสร้างวัด พระวิหาร ถาวรวัตถุมากมาย หลวงพ่อแพมรณภาพ วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ หลวงพ่อท่านได้ละสังขารลงอย่างสงบ ณ ห้อง ๙๐๑ ชั้น ๙ อาคารหลวงพ่อแพ เขมังกโร ๙๔ ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สิริอายุได้ ๙๔ พรรษา

 

วัดพิกุลทอง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อยฝั่งตะวันออก ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีราวๆ 16 กิโลเมตร ถือเป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของสิงห์บุรี เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธรูปปางประทานพร” ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เหตุที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านตำบลพิกุลทองนั้น น่าจะเป็นเพราะความเสื่อมใสในหลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบุราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี) อดีตเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ซึ่งเป็นพระนักพัฒนารูปหนึ่งที่ทำประโยชน์ต่อพุทธศาสนามากมาย ทั้งยังมีส่วนทำให้วัดพิกุลทองแห่งนี้สวยงามอยู่ตลอดเวลา จนชาวบ้านพากันเรียกวัดนี้อีกชื่อหนึ่งว่า วัดหลวงพ่อแพ จวบจนปัจจุบัน

 

หลวงพ่อแพ

 

สรุป หลวงพ่อแพ

ตำนาน และมนต์ขลังของ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี (เมืองสิงห์) เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ มีอดีตยาวนาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี พบว่า มีป้อมปราการ วัง วัดมหาธาตุ และ ของสำคัญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มากมาย เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณ มาเป็นเวลานานหลายยุคหลายสมัย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อยฝั่งตะวันออก ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีราวๆ 16 กิโลเมตร โดยหลวงพ่อแพ อดีตเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ซึ่งเป็นพระนักพัฒนารูปหนึ่งที่ทำประโยชน์ต่อพุทธศาสนามากมาย ทั้งยังมีส่วนทำให้วัดพิกุลทองแห่งนี้สวยงามอยู่ตลอดเวลา จนชาวบ้านพากันเรียกวัดนี้อีกชื่อหนึ่งว่า วัดหลวงพ่อแพ จวบจนปัจจุบัน

 

 

ขอบคุณภาพจาก : www.singburi.go.th

 

> > > ดูทุกที่ ส่องทุกสิ่ง ตัวเลขอยู่แค่เอื้อม < < <
เพียง คลิ๊ก > > > ส่องเลข < < <

 

> > > อ่านเรื่อง น่าส่อง อื่น ๆ < < <