หินโบราณ 3 ก้อน ถูกขุดพบในไร่มันแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรี

หินโบราณ 3 ก้อน ถูกขุดพบในไร่มันแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรี คุณพระช่วย ! จะทำยังไงดี ถ้าคุณคือ เจ้าของที่ไร่มัน ที่อยู่วันหนึ่ง การขุดมันนั้น ไม่ได้...