มะพร้าวงอกเป็นต้นมะละกอ งงกันทั้งบาง แห่ขอเลขกันทั้งเมือง

มะพร้าวงอกเป็นต้นมะละกอ งงกันทั้งบาง แห่ขอเลขกันทั้งเมือง เป็นปกติของสากลโลกอยู่แล้ว ที่เมื่อเราปลูกต้นอะไร ก็ควรได้ผลออกมาเป็นลูกของต้นนั้น แต่ในเมื่...