<span class='p-name'>วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ ปิดไม่มีกำหนด โควิด-19 ระบาดหนัก</span>

วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ ปิดไม่มีกำหนด โควิด-19 ระบาดหนัก

โควิด-19 ระลอกใหม่ยังระบาดหนัก วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ ประกาศปิดต่อออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทำเอาประชาชนผู้ศัทธา

คณะกรรมการวัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา ติดป้ายเลื่อนการเปิดให้เข้าชม “วิหารเทพวิทยาคม” ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หลังจากมีกำหนดจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา

เนื่องจากพื้นที่ อ.ด่านขุนทด มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องปิดยาวไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้ จะเปิดให้เฉพาะประชาชนที่เดินทางเข้าไปทำบุญ ถวายสังฆทาน ปิดทององค์หลวงพ่อคูณจำลองที่อยู่ด้านนอกตัวอาคารเท่านั้น

สำหรับ “หอเทพวิทยาคม” เป็นอุทยานธรรมกลางบึงน้ำขนาดใหญ่ ก่อสร้างขึ้นตามเจตนารมณ์ของพระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ที่ต้องการจะให้เป็นมหาวิหารแห่งพระไตรปิฎก

และเป็นสถานที่รวบรวมพุทธประวัติ พระวินัย และพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ทั้งหมด ภายหลังจากการมรณภาพของพระเทพวิทยาคม ลูกศิษย์มากมายที่ให้การเคารพนับถือหลักธรรมคำสอนของท่านยังคงยึดเอาหลักธรรมประจำใจมาถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน

วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่

 

ทั้งนี้แต่ละชั้นของวิหารเทพวิทยาคมประกอบด้วยสิ่งที่น่าสนใจดังนี้

ชั้นใต้ดินของวิหารเทพวิทยาคม

ชั้นใต้ดินของวิหารเป็นส่วนจัดแสดงและให้ผู้เข้าชมได้เลือกรับของที่ระลึกจากเงินทำบุญของท่านผู้เข้าชมเอง บรรยากาศโดยรอบจัดตกแต่งให้เสมือนท่านได้อยู่ในท้องนทีอันศักดิ์สิทธิ์ หรือโลกใต้บาดาล โดยของที่ระลึกอันเป็นมงคลนั้น ผู้เข้าชมสามารถเลือกได้ตามความหมายอันเป็นสิริมงคลตามที่ท่านต้องการ ซุ้มของที่ระลึกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ

ส่วนแรก คือ บริเวณโถงกลาง เรียกว่า ซุ้มของที่ระลึก เพชร 7 สี มณี 7 แสง เป็นการบูชาลูกปัดสีต่าง ๆ โดยเลือกเสี่ยงทายตามสถานะหรืออาชีพการงานของบุคคลนั้น ๆ

ส่วนที่ 2 รายล้อมโซน เพชร 7 สี มณี 7 แสง ประกอบไปด้วย เจ็ดสิ่งนำโชคในโลกใต้บาดาล อันมีความหมายมงคลตามความเชื่อจากหลากหลากประเทศในโลก ได้แก่

1. มังกร+ลูกแก้ว : ขอพรและคำทำนาย เรื่องความมีโชคลาภ วาสนา
2. พญานาค : ขอพรและคำทำนาย เรื่องร่ำรวยเงินทอง
3. ปลาอานนท์ : ขอพรและคำทำนาย เรื่องสุขภาพ ความแข็งแรง มีกำลัง
4. จระเข้ : ขอพรและคำทำนาย เรื่องการสะสมบุญ ความเมตตา เพื่อจะได้รับเมตตาจากเจ้านายและเป็นที่รัก
5. พญาเต่า : ขอพรและคำทำนาย เรื่องอายุยืน
6. ปลาม้าน้ำ : ขอพรและคำทำนาย เรื่องชีวิตคู่ยาวนาน สันติภาพ มิตรภาพ
7. ปะการังแดง : ขอพรและคำทำนาย เรื่องเดินทางปลอดภัย

ชั้น 1 วิหารเทพวิทยาคม

“ภาพพุทธประวัติและต้นโพธิ์อธิษฐาน” ความงามสุดแล้วแต่ปัจเจกมอง แต่ความหมายยิ่งใหญ่แห่งพุทธประวัติ…คงอยู่ชั่วกาลนาน

ภาพที่ 1 พุทธอนุโมทนา (ประสูติ)
ภาพที่ 2 พุทธปัญญา (ตรัสรู้)
ภาพที่ 3 พุทธปาฏิหาริย์ (เผยแผ่พระพุทธศาสนาแด่เหล่าเทวดา)
ภาพที่ 4 พุทธบารมี (เผยแผ่พระพุทธศาสนาแด่เหล่ากษัตริย์และนักบวช)
ภาพที่ 5 พุทธปีติ (เผยแผ่พระพุทธศาสนาแด่ชาวบ้าน หมู่มาร และนักบวช)
ภาพที่ 6 ปฐมพุทธศาสน์ (ปรินิพพาน)

ทั้งนี้ เพดาน ภายในห้องจัดแสดงภาพพระพุทธประวัติและต้นโพธิ์อธิษฐาน แสดงถึงบารมีแห่งพระพุทธองค์ เมื่อทรงตรัสรู้แล้วแผ่ไพศาลไปทั่วจักรวาลบรรยากาศ ค่อย ๆ สูงขึ้น จนเหนือชั้นฟ้า เหนือเมฆ ไปจนอสงไขย ไม่มีที่สิ้นสุด

วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่

ชั้น 2 วิหารเทพวิทยาคม

“พระวินัยปิฎก นิทรรศการ พระราชาผู้ทรงธรรม และห้องโถงแห่งธรรม”

โดยรอบนำเสนอเรื่องราวของพระวินัยปิฎก และวิวัฒนาการพระพุทธศาสนา หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน อาทิ ศีล 227 ข้อ และเรื่องราวของนิกายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตีความพระวินัยและพระธรรมคำสอนในหลากหลายแง่มุม ส่วนพื้นที่สงบเงียบตรงกลางนั้นเป็นพื้นที่โล่งให้สาธุชนได้อธิษฐานจิต เพื่อเป็นกุศลแก่ตนเอง

ส่วนห้องบริเวณเศียรช้าง เป็นห้องพระราชาผู้ทรงธรรม อันจะเนรมิตให้เป็นนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรา ซึ่งท่านคือผู้นำแนวทางแห่งอริยสัจ 4 มาดำเนินเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้พ้นทุกข์ อันจะได้เห็นจากโครงการในพระราชดำริที่เกิดขึ้นมากมาย เพื่อให้ปวงชนได้พ้นจาก “ความจน” มาเป็น “ความพอ”

ชั้น 3 วิหารเทพวิทยาคม

“เรื่องราวของพระธรรมปิฎก พระธรรมขันธ์”

จิตรกรรมวิจิตรบนเพดานชั้น 3 เป็นใบโพธิ์มากกว่า 84,000 ใบ เพื่อสอดแทรกคำสอนเรื่องของความเพียร เรียนรู้พระธรรม และยังเป็นเครื่องเตือนใจพุทธศาสนิกชนว่า พระองค์มิได้มุ่งแต่ถ่ายทอดแก่นพระธรรมตามที่พระองค์ทรงตรัสรู้ หากแต่สั่งสอนพระธรรมตามจริตของผู้สดับธรรมนั้น ๆ ด้วย ดังนั้น พระธรรมของพระพุทธเจ้าทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเพื่อสั่งสอนผู้คนตามจริต ซึ่งจริตของแต่ละปัจเจกนั้นมิได้เหมือนกันเป็นแบบแผนเดียวกัน การเผยแพร่พระธรรมจึงมิได้มุ่งแต่เพียงเผยแพร่แก่นด้วยวิธีเดียว แต่วิธีในการเผยแพร่ต่อ แต่ละบุคคลก็มีความสำคัญในการที่จะทำให้บุคคลนั้น ๆ เข้าใจซึ่งพระธรรมด้วย

วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่

ชั้นดาดฟ้า วิหารเทพวิทยาคม

“ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และรูปหล่อปิดทองคำหลวงพ่อคูณ”

ณ ชั้นบนสุดของหอเทพวิทยาคม ประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปหล่อหลวงพ่อคูณปิดทองคำ มองสู่เบื้องล่างเพื่อประสาทพรแก่สาธุชนชั่วกาลนาน

นอกจากนี้ บริเวณรอบ ๆ หอเทพวิทยาคมยังมีเทพพญาสัตว์ต่าง ๆ ให้ได้ชมกัน เพื่อเป็นปริศนาธรรมให้ค้นหา เช่น พญานาค เปรียบเสมือนโอบอุ้มธรรมะของพระพุทธเจ้า สะพานพญานาคคือ ทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกธรรมะ, เทพจำแลง สุนัข 3 หัวเฝ้าประตูนรก แต่ละตัวมีชื่อว่า อนิจจัง ทุกขัง และ อนัตตา ซึ่งมีความหมายแห่งการปล่อยวาง, พญาแร้ง สะท้อนให้ระลึกถึงกิเลสที่ชอบซุกอยู่ในใจคนมากที่สุดคือ โลภะ โทสะ และช้างเอราวัณ เป็นต้น

 


สรุป

คณะกรรมการวัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา มีมติเลื่อนการเปิดให้เข้าชมหารเทพ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หลังจากมีกำหนดจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ระลอกใหม่


[ ดูทุกที่ ส่องทุกสิ่ง เลขมงคล อยู่แค่เอื้อม ในมือคุณ ]
เพียงแค่ คลิ๊ก > > > ส่องเลข ดอท คอม < < <

ซื้อหวยออนไลน์

 

 

ส่องบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ส่องแหล่งหวย สักการะขอพร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

คาสิโนออนไลน์