ประเพณีผีตาโขน ส่องประเพณีสุดครื้นเครงในเดือน 7 ของ จ.เลย

ส่องเลข พาส่องประเพณีทางอีสาน กับ ประเพณีผีตาโขน ประเพณีผีตาโขน  เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นใน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตั้งอย...